خدمات پس از فروش

گروه زیمنس همواره توجه و اهمیت ویژه‌ای برای تحقیق و توسعه فناوری تعمیرات قائل بوده است. علاو ه بر این برای مطالعه و بررسی درست و صحیح تمام آسانسورها با هر ویژگی ساختاری و اجرایی که دارد از تجهیزات، رایانه‌ها و ابزار ویژه‌ای استفاده می‌شود.
فارغ از فرایند نگهداری روزانه، فناوری‌های حرفه‌ای زیمنس از روشی بسیار پیشرفته برای تشخیص عملکرد و ارزیابی کارایی آن در بخش‌های مختلف بهره می‌برد. در همین رابطه همچنین برنامه نگهداری ویژ ه‌ای به پشتوانه ظرفیت‌های فناوری یادشده برای آسانسورشما طر ح‌ریزی می‌شود تا از کارآیی مطلوب محصول اطمینان کافی حاصل شود.

نیاز های شما : اطمینان بخشی، امنیت، کارایی و رضایت

خدمات ما : حرف های، استانداردسازی، سرعت عمل، اندیشمندی

تعهدات مشترک : ما همواره از کیفیت محصولات و رضایت کاربران به‌عنوان مبنای ماندگاری خود یاد کرده‌ایم. با رویکردی این چنینی تمام گروه زیمنس متعهد است تا خدمات خود را با تمام وجود و توجه فراوان به آسانسور های شما و بهبود عمر مفید آ نها عرضه کند.